Definitie van overgewicht

Definitie van overgewicht
Het Convenant Gezond Gewicht hanteert bij de definitie van overgewicht de richtlijnen van de WHO. Volgens de WHO is er bij volwassenen sprake van overgewicht bij een BMI tussen de 25 en 30. EenBMI van 30 of meer wordt aangemerkt als obesitas (ernstig overgewicht). Bij kinderen tot 18 jaar ligt dit anders, omdat zij nog in de groei zijn.

De BMI, ook wel Quetelet Index genoemd, is een index voor het gewicht in verhouding tot lichaamslengte. De BMI wordt berekend door het lichaamsgewicht in kilo’s te delen door het kwadraat van de lichaamslengte (lengte keer lengte, uitgedrukt in meters). Via de BMI-meter kan het BMIberekend worden.
[Bron: website Voedingscentrum]

ZoeMay begeleidt en adviseert volwassenen op individuele basis bij het bereiken en behouden van een gezond gewicht en een gezonde levensstijl.